மலிவு விலை வையர்லெஸ் ஹெட்போன்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ள "போட்"!

போட் நிறுவனத்தால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் மலிவு விலை ப்ளூடூத் ஹெட்போன் “ஏர்டோப்ஸ் 411” …

மலிவு விலை வையர்லெஸ் ஹெட்போன்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ள "போட்"!

இந்தியாவில் அறிமுகமான ‘சவுண்ட் ஓன் x60’… அறிமுக விலையில் அதிரடி விற்பனை!

இந்த சவுண்ட் ஓன் x60 அறிமுக விலையாக ரூ.1,890-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. …