இந்தியாவில் அறிமுகமான ‘சவுண்ட் ஓன் x60’… அறிமுக விலையில் அதிரடி விற்பனை!

இந்த சவுண்ட் ஓன் x60 அறிமுக விலையாக ரூ.1,890-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. …