Từ đề xuất mất bằng lái phải thi lại đến vụ nước mắm: Phải nghe nhiều tai

‘Chúng ta đưa ra quy chuẩn của nước mắm công nghiệp áp cho tất cả các loại nước mắm truyền thống là rất dở’, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.
Source

You might also like:

Comment on this post

Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...

No Trackbacks.