ရိုဟင္ဂ်ာ ေဘးကင္းေရး ေစာင့္ၾကည့္ေပးဖို႔ အိႏၵိယကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ပန္ၾကား

႐ုိဟင္ဂ်ာအသိုင္းအဝုိင္း လုံၿခဳံစိတ္ခ်စြာေနႏိုင္ေအာင္ အကာအကြယ္ေပးသြားမယ္ဆိုတဲ့ ျမန္မာအစိုးရရဲ႕ကတိ တည္ရဲ႕လားဆိုတာကို ေစာင့္ၾကည့္ေပးၾကဖို႔ အိႏိၵယ၊ တ႐ုတ္နဲ႔ အာဆီယံႏိုင္ငံေတြကို ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္အစိုးရက ေတာင္းဆိုလို္က္ေၾကာင္း အိႏိၵယႏိုင္ငံထုတ္ The Hindu သတင္းစာက ေရးသားပါတယ္။ Source

You might also like:

Comment on this post

Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...

No Trackbacks.